Privacybeleid & Cookies Disclaimer van aansprakelijkheid

Algemene informatie en verplichte informatie

Aanwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Telefoon: +49 (0) 4472 895 0
E-mail: info@boeckmann.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.) beslist.

Herroepen van uw akkoordverklaring voor de gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op ieder tijdstip herroepen. Hiervoor volstaat een vormloze mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping ongemoeid.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie
In geval van scheiding van de privacy kan de betreffende bezwaar indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. Verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor vragen omtrent het recht op privacy is de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het bondsland waarin het bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst van de Functionarissen voor de gegevensbescherming en diens contactgegevens zijn toegankelijk via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .
 
Recht op doorgifte van gegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of met nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan zich of aan een derde in een gebruikelijk, door machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, gebeurt dat alleen, mits dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-codering
Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de doorgifte van vertrouwelijke inhoud als bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als zelfstandig bedrijf stuurt, van een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u eraan dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkering, wissen
U heeft in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op ieder tijdstip het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover en voor verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op ieder tijdstip contact opnemen met het in het colofon aangegeven adres.

Bezwaar tegen reclamemails
Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bij deze bezwaar gemaakt. De exploitanten van de site behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen in geval van de ongewenste verzending van reclamemateriaal, bijv. door spam-mails voor.

FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

Bij de wet voorgeschreven Functionaris voor de Gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangenomen.
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Stephan Baumeister
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Telefoon: +49 (0) 4472 895 0
E-mail: info@boeckmann.com

Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De internetsites maken ten dele gebruik van zogeheten cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om onze aanbieding gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer aangemaakt worden en die uw browser opslaat.

De meesten van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten “sessioncookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze zelf wist. Deze cookies stellen ons in de gelegenheid om uw browser bij het volgende bezoek terug te kennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in aparte gevallen toelaten, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatieprocedure of voor de gereedstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagen) noodzakelijk zijn, worden op basis van Art.6 par. 1 lit. f DSGVO (nl: algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) opgeslagen. De exploitant van de website heeft een terechte belangstelling voor de opslag van cookies voor de technisch feilloze en geoptimaliseerde gereedstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart toegelicht.

Server-Log-bestanden
De provider van de sites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten Server-Log-bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

 

  • Browsertype en browserversie
  • Toegepast besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang hebbende computer
  • Tijd van de serveraanavraag
  • IP-adres

 

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of van gegevens voor de overeenkomst toestaat.

Contactformulier
Indien u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw vermeldingen op het contactformulier inclusief de door u aangegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van open vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier vermelde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op ieder tijdstip herroepen. Hiervoor volstaat een vormloze mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingprcedures blijft door de herroeping ongemoeid.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na een voltooide bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven ongemoeid.

Social Media

Facebook-plugins (Like & Share-Button)
Op onze sites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("vind ik leuk") op onze site. EEn overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Als u op onze sites komt, wordt er via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u de Facebook "Like-Button" aanklikt terwijl u op uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze sites op uw Facebook-profiel verlinken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze sites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij maken erop attent dat wij als aanbieder van de sites geen informatie over de overgebrachte gegevens en het gebruik ervan door Facebook ontvangen.

 Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php .

Indien u niet wenst dat Facebook het bezoek van onze website aan uw Facebook gebruikersaccount kan toewijzen, dient u zich van uw Facebook gebruikeraccount af te melden.

Gebruik van Facebook reclame – privacyverklaring
Op de website boeckmann.com maken wij gebruik van Custom Audiences en Website Custom Audiences: Wij maken gebruik van communicatietools van het sociale netwerk Facebook met name van het product Custom Audiences en Website Custom Audiences. Principieel wordt hierbij een niet ongedaan te maken en niet-persoongerelateerde checksum (Hash-waarde) aan de hand van uw gebruiksgegevens aangemaakt. Deze checksum wordt voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook doorgegeven. Voor het product Website Custom Audiences wordt de Facebook cookie gebruikt. Verdere informatie over doel en omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy staat vermeld in de privacyrichtlijnen van Facebook die o.a. op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn. Indien u bezwaar tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences wilt maken, kunt u dat op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ doen. Indien u het gebruik van Facebook Custom Audiences wilt tegenspreken, dient u zich van onze webservices af te melden.

Twitter Plugin
Op onze sites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en van de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter overgebracht. Wij maken erop attent dat wij als aanbieder van de sites geen informatie over de overgebrachte gegevens en het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy .

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings  wijzigen.

Google+ Plugin
Onze sites maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Registratie en doorgifte van informatie: Met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google+-knop ontvangt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op waarvoor u voor een inhoud +1 heeft gegeven, als informatie over de site die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten als bijv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites of advertenties op internet weergegeven worden.

Google bewaart informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google+-knop heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden weergegeven die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Afgezien van de boven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt van de door u beschikbaar gestelde informatie conform de privacybepalingen van Google gebruik gemaakt. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers of geeft die aan gebruikers of partners door als bijv. publiceerders, adverteerders of verbonden websites.

Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de webanalysedient Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "Cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken naar een server van Google in de USA overgebracht en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft terechte belangstelling voor de analyse van het gebruiksgedrag om zijn webaanbieding en ook zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst over de Europese economische ruimte voor de overbrenging naar de USA afgekort. Slechts bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgebracht en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google gebruik maken van deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internet in verband staande dienstverleningen tegenover de exploitant van de website uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin
U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij maken er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in algehele omvang gebruikt kunt maken. Bovendien kunt u de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare Browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
 
Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie ingesteld die de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics staat vermeld in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .
 
Verwerking van ordergegevens
Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van orders gesloten en voldoen geheel aan de strenge eisen van de Duitse instanties voor de gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.
 
Google Analytics Remarketing
Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de toestel overkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclame-doelgroepen met de toestel overkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick te verbinden. Op die manier kunnen belangstellingsgerelateerde, gepersonaliseerde reclameberichten die afhankelijk van uw voorafgaande gebruiks- en surfgedrag op een eindtoestel (bijv. mobiele telefoon) op u aangepast zijn, ook op een ander eindtoestel van u (bijv. tablet of PC) weergegeven worden.

Als u een desbetreffende toestemming heeft gegeven, verbindt Google voor dit doel uw web- en app-browserverloop met uw Google-account.. Op die manier kunnen op ieder eindtoestel waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten geschakeld worden.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics google-geauthentificeerde ID´s van de gebruikers die tijdelijk aan onze Google-Analytics-gegevens gekoppeld worden om doelgroepen voor de toestel overkoepelende advertentiereclame te definiëren en aan te maken.

U kunt het toestel overkoepelende Remarketing/Targeting duurzaam tegenspreken door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; klik hiervoor op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming die u aan Google geeft of kunt herroepen (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). Bij gegevensverzamelingsprocedures die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of de samenvoeging heeft tegengesproken) worden de gegevens verzameld op basis van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De terechte belangstelling komt voort uit het feit dat de exploitant van de website een interesse aan de geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden heeft.

Verdere informatie hierover en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 
Google AdWords en Google Conversion-Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogeheten Conversion-Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het Conversion-Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker zet. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van deze website vaker opzoekt en de cookie nog iet afgelopen is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en doorgeleid is naar deze site.

Iedere Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De met behulp van de Conversion-cookie verzamelde informatie dienen ertoe om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten aan te maken die voor Conversion-Tracking hebben beslist. De klanten ontvangen informatie over het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-Tag voorziene site zijn doorgeleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijke geïdentificeerd kan worden. Als u niet deel wenst te nemen aan het Tracking, kunt u het gebruik ervan tegenspreken door de cookie van Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan dus niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

De opslag van "Conversion Cookies" gebeurt op basis van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft terechte belangstelling voor de analyse van het gebruiksgedrag om zijn webaanbieding en ook zijn reclame te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking staan vermeld in de privacybepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in aparte gevallen toelaten, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Plugins und Tools

YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u op een van onze met een YouTube-plugin uitgevoerde sites komt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, op welke van onze sites u bent geweest.

Als u op uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in de gelegenheid om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dat kunt u voorkomen door zich van uw YouTube-account af te melden.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dat is een terechte belangstelling in de strekking van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Verdere informatie over omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.
 
Google Web Fonts
Deze site maakt voor een uniforme weergave van letters gebruik van zogeheten Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de noodzakelijke Web Fonts in uw browsercache om teksten en karakters correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. Daardoor komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dat is een terechte belangstelling in de strekking van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype door uw computer gebruikt.
Verdere informatie over Google Web Fonts staat op https://developers.google.com/fonts/faq  en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 
Google Maps
Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst  Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken naar een server van Google in de USA overgebracht en daar opgeslagen. De exploitant van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en dat de op de website vermelde plaatsen eenvoudig te vinden zijn. Dat is een terechte belangstelling in de strekking van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.