Böckmann FAQ’s

Veelgestelde vragen over het onderwerp transport, trucks, aanhangwagens en het veilig vastzetten van de lading.

FAQ’s

Er zijn veel vragen die vaker aan ons worden gesteld. Daarom beantwoorden we hier graag voor iedereen de meest gestelde vragen.

Waar vind ik een dealer bij mij in de buurt?

Dealer zoeken

U vindt een Böckmann-verkooppartner bij u in de buurt via onze optie ‘Dealer zoeken’. Wij hebben een internationaal netwerk van dealers, zodat u zich in veel landen vakkundig kunt laten adviseren.

 

Wat is het verschil tussen een Böckmann-center en een verkooppartner?

Böckmann-centers en Böckmann-verkooppartners

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van dealers die u vakkundig advies geven. Böckmann-centers hebben zich verplicht de totale Böckmann-portfolio - van auto-aanhangwagens tot paardentrailers aan te bieden. Onze verkooppartners hebben naast Böckmann meestal nog andere merken in het assortiment, maar ze hebben zich deels ook gespecialiseerd in een bepaald assortiment.

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een aanhangwagen te mogen rijden?

Het juiste rijbewijs is essentieel bij het rijden met een aanhangwagen. Of u voor het rijden met een auto-aanhangwagen een rijbewijs B (dus het normale autorijbewijs), B 96 of BE nodig hebt, hangt in principe af van de toelaatbare maximummassa van de combinatie.
 
Rijbewijs B
Bezitters van een rijbewijs B mogen met hun auto-aanhangwagen tot 750 kg toelaatbare maximummassa trekken. Aanhangwagens van meer dan 750 kg toelaatbare maximummassa zijn alleen toegestaan als de som van de maximummassa van het trekkende voertuig en de aanhangwagen niet meer is dan 3,5 t.
 
Rijbewijs B96
Met het rijbewijs klasse B96 mag u rijden met een combinatie van een trekkend vaartuig klasse B en een aanhangwagen met een toelaatbare maximummassa van meer dan 750 kg, voor zover de toelaatbare maximummassa van de voertuigcombinatie niet meer dan 4,25 t is.
 
Rijbewijs BE
Met het rijbewijs BE mag u rijden met een combinatie van een trekkend voertuig klasse B en een aanhangwagen, voor zover de toelaatbare maximummassa van de aanhangwagen niet meer dan 3,5 t is.
NB: u hebt niet alleen een geldig rijbewijs nodig om te mogen rijden met een aanhangwagen. Met welke aanhangwagens u mag rijden is ook afhankelijk van het trekgewicht van uw trekkende voertuig. U vindt het trekgewicht in uw kentekenbewijs Deel I (eerder kentekenbewijs) onder de punten O.1 en O.2.
Alle hier gemaakte uitspraken hebben uitsluitend betrekking op de rechtspositie in de Bondsrepubliek Duitsland en worden zonder garantie gedaan.
 
Om uzelf te informeren over de actuele situatie met betrekking tot rijbewijzen, raden wij u de site van het Duitse Bondsministerie voor verkeer, bouw en stadsontwikkeling aan.

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een vrachtwagen te mogen rijden?

Ga voor meer informatie over het vrachtwagenrijbewijs naar de volgende link van het Duitse Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V.

Wat is de nuttige last, wat is het totaalgewicht en wat is het leeggewicht?

Regelmatig krijgen we vragen over de verschillende gewichtsaanduidingen. Om te weten met welke aanhangwagens u mag rijden, moet u de voertuigdocumenten van het trekkende voertuig bekijken, want op basis daarvan kan er al een beperking gelden. Hier vindt u het trekgewicht. Dit is het gewicht dat uw voertuig mag trekken. Het gaat om het gewicht van de aanhangwagen plus de overeenkomstige extra lading.

De aanhangwagen als zodanig heeft een toelaatbaar maximumgewicht. Dit beschrijft wat de aanhangwagen in totaal, dus met zijn leeggewicht plus extra lading maximaal mag wegen. Het leeggewicht is dus het gewicht van de aanhangwagen zelf.

De nuttige last wordt soms ook wel draagvermogen genoemd en is voor de gebruiker van de aanhangwagen meestal het belangrijkst. De nuttige last beschrijft de theoretisch mogelijk denkbare extra lading zonder het toelaatbare maximumgewicht te overschrijden. Eenvoudig gezegd is de nuttige last de maximale toegelaten extra lading van het voertuig.

In het algemeen kan dit als volgt worden berekend:

toelaatbaar maximumgewicht - leeggewicht = nuttige last

NB: het kan zijn dat uw trekkende voertuig niet kan en mag rijden met de berekende mogelijke maximale nuttige last.

Hoe belaad ik mijn auto-aanhangwagen op de juiste manier?

De juiste belading

 • De lading moet gelijkmatig en aaneengesloten zijn verdeeld.
 • Het gewicht van de lading moet geconcentreerd worden op de as(sen).
 • Belaad de aanhangwagen zodanig dat het zwaartepunt van de lading diep ligt.
 • De lading mag niet boven de bordwand uitsteken.
 • Alle delen moeten zo zijn vastgezet dat ze niet kunnen gaan schuiven.
 • De minimale en maximale steunlast mag niet worden onder- of overschreden.
Böckmann FAQs | Richtige Beladung und Gewichtsverteilung PKW-Anhänger

Afbeelding 1.:

Een aanhangwagen heeft verschillende beladingszones. Houd bij de verdeling van de lading op de aanhangwagen rekening met deze zones.

 

Afbeelding 2.:

Het zwaartepunt moet hierbij evenwichtig op de as liggen en niet eenzijdig verdeeld zijn.

Zo mag u de aanhangwagen niet beladen

Afbeelding 3.:

In dit voorbeeld rust het gewicht niet op de as.

Böckmann FAQs | Falsche Beladung und Gewichtsverteilung PKW-Anhänger Teil 3
Böckmann FAQs | Falsche Beladung und Gewichtsverteilung PKW-Anhänger

Afbeelding 4.:

In dit voorbeeld staat de lading op het voorste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt het een te grote steunlast op de trekhaak van het trekkende voertuig. Het trekkende vaartuig wordt aan de achterkant omlaag getrokken.

Afbeelding 5.:

De lading staat op het achterste deel van de aanhangwagen en veroorzaakt een te grote hefboomwerking op de trekhaak van het trekkende voertuig. Het trekkende vaartuig wordt aan de achterkant omhoog getrokken. De steunlast is te laag.

Welke bandenspanning moet ik hebben?

Bandenspanning bij volledige belading

Een te lage of een te hoge bandenspanning hebben een ongunstig effect op het rijgedrag van de combinatie, het brandstofverbruik en de levensduur van de banden. Controleer de bandenspanning vóór iedere rit. U vindt de aanbevolen bandenspanning voor elke bandenmaat in de tabel.

In de gebruiksaanwijzing vindt u ook een overzicht van de aanbevolen bandenspanning bij volledige belading.

 

In Duitsland bestaat de Tempo 100-regeling. Aan welke eisen moet daarvoor worden voldaan?

De vereisten voor de toelating van Tempo 100 km/h voor voertuig/aanhangwagen-combinaties op snelwegen zijn aangepast aan de technische ontwikkeling van de voertuigen.

De 100 km/h-regeling voor voertuig/aanhangwagen-combinaties op Duitse snelwegen en autowegen (geldt niet op provinciale wegen).

In principe geldt voor het rijden met een aanhangwagen een maximale snelheid van 80 km/h. Als u met uw aanhangwagen toch 100 km/h wilt rijden, moet u rekening houden met enkele zaken.

U, resp. uw voertuig moeten voldoen aan de onderstaande technische basisvereisten:

 • Uw voertuig moet zijn uitgerust met ABS
 • De toelaatbare maximummassa van uw voertuig mag maximaal 3,5 t bedragen
 • De aanhangwagen moet geschikt zijn voor een maximumsnelheid van 100 km/h
 • De banden van de aanhangwagen zijn geschikt voor 120 km/h en moeten minimaal een snelheidsindex L (=120 km/h) hebben
 • De banden van de aanhangwagen mogen niet ouder zijn dan 6 jaar

Bovendien moeten er bepaalde massaverhoudingen tussen de aanhangwagen en het trekkende voertuig worden aangehouden. De toegestane maximummassa van de aanhangwagen waarmee u 100 km/h wilt rijden, hangt af van het leeggewicht van het trekkende voertuig (X maal leeggewicht). De factor X waarmee u het leeggewicht moet vermenigvuldigen, vindt u in de onderstaande tabel.

Technische uitvoering van de aanhangwagen

 • ongeremd / geremd zonder hydraulische schokdempers - X = 0,3
 • geremd met hydraulische schokdempers
 • Caravan - X = 0,8 of 1,0*
 • Andere aanhangwagens - X = 1,1 of 1,2*

Alle geremde aanhangwagens, die geen caravan zijn, moeten bovendien aan de onderstaande vereisten voldoen:

Maximaal toelaatbare maximummassa van de aanhangwagen

 • De toelaatbare maximummassa van de aanhangwagen mag niet groter zijn dan het toegestane trekgewicht van het trekkende voertuig,
 • De toelaatbare maximummassa van de aanhangwagen mag niet groter zijn dan de toelaatbare maximummassa van het trekkende voertuig.

De waarden met * (sterretjes) mogen worden gebruikt wanneer

 • de aanhangwagen met een geschikte koppeling met stabilisatie-inrichting (bijv. antislingerkoppeling) of
 • de aanhangwagen met een geschikt rijdynamisch stabilisatiesysteem of
 • het trekkende voertuig met een geschikt rijdynamisch stabilisatiesysteem voor aanhangwagengebruik (te vinden in het kentekenbewijs) is uitgerust.

Voor verdere vragen over de wettelijke regeling staan wij graag tot uw beschikking. Wij geven u graag telefonisch, via e-mail en uiteraard persoonlijk advies.

Hoe vaak moet mijn aanhangwagen TÜV worden getest?

In Duitsland toegelaten geremde aanhangwagens met een toeg. maximumgewicht tot 3,5 t moeten op dit moment iedere twee jaar worden gecontroleerd (TÜV-controle) conform §29 van het Duitse Wegenverkeersreglement (StVZO). Aanhangwagens die worden verhuurd moeten 1x per jaar worden gecontroleerd.

Voor andere landen gelden de aldaar geldende bepalingen.

Reiniging en onderhoud van auto-aanhangwagens - wat is goed?

Afsmeren en oliën

De oploopinrichting afsmeren met vet en alle beweeglijke delen, zoals bouten, scharnierpunten van de handrem en oplooprem licht inoliën. De kogelkoppeling reinigen, mechaniek licht inoliën en de binnenkant van de koppeling invetten. Veiligheidsgrendels en scharnieren van de Böckmann-aanhangwagen controleren of deze soepel lopen, licht inoliën of invetten.

Reiniging

De reiniging van de Böckmann-aanhangwagen vindt plaats met in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen. Beschadigde houtvlakken behandelen met houtbeschermende verf. Sterk vervuilde zinken delen reinigen. Gebruik voor het onderhoud van aluminium een speciaal polijstmiddel voor aluminium. Door steenslag veroorzaakte beschadigingen van de verzinking grondig reinigen en met een in de handel verkrijgbare zinkspray naverzinken. Contact met zout, zuren en etsende middelen vermijden. Bij contact met bijv. strooizout de aanhangwagen na gebruik grondig reinigen. Geen hogedrukreiniger gebruiken omdat een te hoge druk de afdichtingsnaden kan beschadigen.

Waar kan ik reserveonderdelen of toebehorenonderdelen voor mijn aanhangwagen kopen?

U kunt uw reserveonderdelen of toebehorenonderdelen rechtstreeks via ons magazijn voor reserveonderdelen bestellen. In onze sectie Reserveonderdelen vindt u onze reserveonderdelen evenals de contactgegevens voor een bestelling.

Uiteraard kunt u ook bij uw dealer ter plaatse uw reserveonderdelen aanschaffen.

Hoe vaak moet ik de remmen van mijn aanhangwagen laten controleren?

Oplooprem

De reminstallatie moet van de Böckmann-aanhangwagen moet uiterlijk na ca. 100 km rijden worden gecontroleerd. Als de kogelkoppeling met de trekbuis handmatig meer dan een derde (ca. 35 mm) van de bruikbare hefhoogte kunnen worden ingeschoven, moet de reminstallatie worden ingesteld. Deze werkzaamheden moeten iedere 5000 km worden herhaald, echter bij minder kilometers ten minste eenmaal per jaar. Meer informatie vindt u in de onderhoudsinstructies en gebruiksaanwijzingen van de remfabrikant. Deze documenten zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij de Böckmann-dealer of de fabriek.

Welk onderhoud wordt aanbevolen voor paardentrailers?

Algemene reiniging

Reiniging, onderhoud en inspectie van de trailer zijn wezenlijke onderdelen van de rijveiligheid, de waardevastheid van de trailer en uw garantieaanspraken.

Vermijd absoluut het gebruik van een hogedrukreiniger omdat deze waterstraal schade aan uw trailer kan veroorzaken. Met name de afdichtingsnaden en ramen kunnen gemakkelijk beschadigd raken. Wij adviseren om een tuinslang te gebruiken.

Het contact met zouten, zuren en etsende middelen vermijden. Na ritten over wegen waar zout is gestrooid of na het transport van meststoffen of andere zuurhoudende stoffen de trailer meteen van buiten en van binnen zorgvuldig reinigen met water.

Verdere details over reiniging en onderhoud vindt u in uw gebruiksaanwijzing.

Böckmann professioneel trailer-verzorgingsmiddel

Het Böckmann professionele trailer-verzorgingsmiddel is een speciaal voor ons geproduceerd oppervlakonderhoudsmiddel, met water- en vuilafstotende eigenschappen. Het zorgt dat de kleuren weer fris ogen en het geeft een zijdematte glans aan verschoten hout- en kunststofoppervlakken. Bandwanden en rubberafdichtingen worden beschermd tegen verbrossing.

Bovendien is het polijstmiddel zeer eenvoudig in het gebruik. Er is alleen een grondige voorreiniging met een koudwater reinigingsmiddel noodzakelijk. Daarna brengt u het polijstmiddel met een spons of doek gelijkmatig aan op het oppervlak. Bij sterk verschoten delen moet het polijstmiddel worden aangebracht met een ruwe spons. Het glanseffect kan door napoetsen nog worden versterkt.

Wij raden aan om de aanhangwagen ieder half jaar te behandelen met het professionele trailer-verzorgingsmiddel.

De inhoud is 1000 ml, dit is bij een paardentrailer voldoende voor 2 keer.

Böckmann Anhänger Pflege für Plywood und Aufbau - Pferdeanhänger

Böckmann-Clean - Het speciale polijstmiddel voor polyester-paardentrailers

Dit speciale polijstmiddel maakt door weersinvloeden ruw geworden oppervlakken weer glad en geeft matte kleuren weer een stralende glans. Insecten, teer en hardnekkig vuil worden snel en moeiteloos verwijderd. Bevat siliconen.

Gebruik:

Het voertuig met basisreinigingsmiddel voorbehandelen en laten drogen. Aansluitend Böckmann-Clean met een poetsdoek met draaiende bewegingen op het lakoppervlak aanbrengen. Werk in gedeeltes. Gebruik bij machinaal gebruik geschikte polijstschijven. Door opgedroogd polijstmiddel op het lakoppervlak met water te bevochtigen kan het weer worden bewerkt. Beschermen tegen vorst.

Inhoud: 500 ml

U kunt deze onderhoudsproducten bestellen via iedere Böckmann-verkooppartner.

Böckmann Anhänger Pflege für Polyesteranhänger